Vang Pháp khác

các hãng vang pháp

Showing all 17 results

 • ChâteauDe Camensac

  ChâteauDe Camensac

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Haut-Médoc,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Petit Verdot, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2012,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Mouton Rothschild

  Château Mouton Rothschild

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc Pauillac,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 12,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2001,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Mouton Rothschild

  Château Mouton Rothschild

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc Pauillac,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2005,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 6 chai/thùng (thùng gỗ),

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Mouton Rothschild

  Château Mouton Rothschild

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc Pauillac,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2009,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 6 chai/thùng (thùng gỗ),

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Latour

  Château Latour

  Xuất xứ: Pháp,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Petit Verdot, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2011,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Haut Brion

  Château Haut Brion

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Pessac-Léognan,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2011,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Lafite Rothschild

  Château Lafite Rothschild

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc Pauillac,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon,
  Nồng độ: 12,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2013,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,
  Thời gian ủ: 18-20 tháng trong thùng gỗ sồi,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Mouton Rothschild

  Château Mouton Rothschild

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc Pauillac,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2014,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 6 chai/thùng (thùng gỗ),

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Haut Brion

  Château Haut Brion

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Pessac-Léognan,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Petit Verdot, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec,
  Nồng độ: 14,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2006,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Angélus

  Château Angélus

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Saint-Emilion,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2013,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Giscours Margaux

  Château Giscours Margaux

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc, Margaux,,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Petit Verdot, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2011,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Latour Martillac

  Château Latour Martillac

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Pessac-Léognan,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Croizet

  Château Croizet

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc Pauillac,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2011,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Sparkling Wine Chardonnay OR

  Sparkling Wine Chardonnay OR

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Rivarose Sas Crémant,
  Chủng loại: Vang nổ,
  Giống nho: Chardonnay,
  Nồng độ: 12,0% Alc./Vol.,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Mouton Rothschild

  Château Mouton Rothschild

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Médoc Pauillac,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2007,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Pétrus 2011

  Pétrus 2011

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Pomerol,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2011,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Pétrus 2006

  Pétrus 2006

  Xuất xứ: Pháp,
  Vùng nho: Bordeaux, Pomerol,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2006,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View

Showing all 17 results