Hãng vang Cheval Quancard

Rượu vang pháp Cheval Quancard

Showing all 12 results

 • Château Dauzac Margaux

  Château Dauzac Margaux

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2013,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Franc Pipeau

  Château Franc Pipeau

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2014,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Ferrand Pomerol

  Château Ferrand Pomerol

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2015,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Prieure Lichine Margaux

  Château Prieure Lichine Margaux

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Petit Verdot, Merlot, Cabernet Sauvignon,
  Niên vụ: 2015,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Guiraud

  Château Guiraud

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang trắng,
  Giống nho: Sauvignon blanc, Semillon,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2016,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Arcourt

  Arcourt

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2016,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château La Gravière

  Château La Gravière

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Red Blend,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2015,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Gane

  Château Gane

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2016,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Du Cornet

  Château Du Cornet

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang đỏ,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
  Nồng độ: 12,0% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2015,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Les Arroucats

  Les Arroucats

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang ngọt,
  Giống nho: Sauvignon blanc, Semillon, Muscadelle,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2015,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Carbonnieux Pessac Leognan

  Château Carbonnieux Pessac Leognan

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Chủng loại: Vang trắng,
  Giống nho: Semillon, Sauvignon,
  Nồng độ: 12,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2013,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,
  Thời gian ủ: 10 tháng trong thùng gỗ sồi,

  Đọc tiếp
  Quick View
 • Château Dauzac Margaux

  Château Dauzac Margaux

  Xuất xứ: Pháp,
  Nhà làm vang: Cheval Quancard,
  Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon,
  Nồng độ: 13,5% Alc./Vol.,
  Niên vụ: 2014,
  Nhiệt độ bảo quản: 18-22°C,
  Quy cách: 750ml x 06 chai/thùng,

  Đọc tiếp
  Quick View

Showing all 12 results